Đăng kýĐăng nhập

Liên hệ đăng tin 0985 6666 87 Giá đăng tin, quảng cáo

Giá đất thành phố Hà nội 2012

Ngày 30 tháng 12 năm 2011 Ủy ban nhân dân TP Hà Nội ban hành Quyết định số 50/2011/QD-UB về giá đất các quận huyện 2012.

Giá đất thành phố Hồ Chí Minh 2012

 Ngày 18 tháng 11 năm 2011 Ủy ban nhân dân TP.HCM ra Quyết định số 82/2011/QD-UB về ban hành giá đất các quận huyện 2012.