Đăng kýĐăng nhập

Liên hệ đăng tin 0985 6666 87 Giá đăng tin, quảng cáo

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)

office logo
  • 266 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, Quận 3, Hồ Chí Minh
  • Phone: (+84) 839320420
  • Fax: (+84) 839320424
  • Email: info@sacombank.com
  • Lĩnh vực hoạt động: Tài chính ngân hàng
  • »  Xem website

  • 1991: Sacombank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) đầu tiên được thành lập tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) từ việc hợp nhất Ngân hàng Phát triển Kinh tế Gò Vấp cùng với 03 hợp tác xã tín dụng là tân Bình, Thành Công và Lữ Gia. 1999: Khánh thành trụ sở tại 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP.HCM, là thông điệp khẳng định Sacombank sẽ gắn bó lâu dài, cam kết đồng hành cùng khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư và các tổ chức kinh tế trên bước đường phát triển. Một số chỉ tiêu tài chính và an toàn hoạt động chủ yếu năm 2012: • Tổng tài sản đạt khoảng 165.000 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2011; • Vốn chủ sở hữu đạt khoảng 18.300 tỷ đồng (gồm lợi nhuận chưa phân phối năm 2012). Trong đó, vốn điều lệ đạt 14.176 tỷ đồng, tăng 32% so năm trước; • Tổng nguồn vốn huy động đạt khoảng 143.500 tỷ đồng. • Tổng dư nợ cho vay đạt khoảng 91.500 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2011; • Lợi nhuận trước thuế đạt 3.400 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2011; • Tỷ lệ phân phối cổ tức từ 13% – 16% vốn cổ phần; • Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) đạt trên 9%; • Kiểm soát tỷ lệ nợ quá hạn không quá 2,5%.

Bản đồ

Liên hệ


Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)
  • T (+84) 839320420
  • F (+84) 839320424
  • W www.sacombank.com.vn