Đăng kýĐăng nhập

Liên hệ đăng tin 0985 6666 87 Giá đăng tin, quảng cáo

Ngân hàng Á Châu - ACB

office logo
  • 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh
  • Phone: (848) 3929 0999
  • Fax: (848) 3839 9885
  • Email: acb@acb.com.vn
  • Lĩnh vực hoạt động: Tài chính ngân hàng
  • »  Xem website

  • Vốn điều lệ Kể từ ngày 31/12/2012 vốn điều lệ của ACB là 9.376.965.060.000 đồng (Chín nghìn ba trăm bảy mươi sáu tỷ chín trăm sáu mươi lăm triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng) Sản phẩm dịch vụ chính • Huy động vốn (nhận tiền gửi của khách hàng) bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ và vàng • Sử dụng vốn (cung cấp tín dụng, đầu tư, hùn vốn liên doanh) bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ và vàng • Các dịch vụ trung gian (thực hiện thanh toán trong và ngoài nước, thực hiện dịch vụ ngân quỹ, chuyển tiền kiều hối và chuyển tiền nhanh, bảo hiểm nhân thọ qua ngân hàng. • Kinh doanh ngoại tệ và vàng. • Phát hành và thanh toán thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ.

Bản đồ

Liên hệ


Ngân hàng Á Châu - ACB
  • T (848) 3929 0999
  • F (848) 3839 9885
  • W www.acb.com.vn